accio

با بیش از 20 سال

تجربه

accio

زیر نظر گروهی متخصص

مشاوره و آموزش

تاریخچه ما

آسانسور 110 بیش از 20 سال پیش فعالیت خود را در زمینه فروش قطعات و طراحی انواع آسانسور شروع کرده و در حال حاضر بیش از 5 سال است که بصورت خاص و تخصصی در زمینه فروش جک، پاوریونیت و قطعات آسانسورهای هیدرولیک فعالیت دارد. آسانسور 110 با ایجاد گروهی مجرب جهت مشاوره و آموزش و خدمات پس از فروش جک و پاوریونیت آسانسورهای هیدرولیک با مارک ویتور ایتالیا (WITTUR) خدماتی نوین به شرکت های آسانسوری ارائه می نماید. فروش جک، پاوریونیت و قطعات آسانسورهای هیدرولیک فعالیت دارد. آسانسور 110 با ایجاد گروهی مجرب جهت مشاوره و آموزش و خدمات پس از فروش جک و پاوریونیت آسانسوره خدماتی نوین به شرکت های آسانسوری ارائه می نماید.ای هیدرولیک با مارک ویتور ایتالیا خدماتی نوین به شرکت های آسانسوری ارائه می نماید.

  • آسانسور 110 بیش از 20 سال پیش فعالیت خود را در زمینه فروش قطعات و طراحی انواع آسانسور شروع کرده است.

    آسانسور 110 در حال حاضر بیش از 5 سال است که بصورت خاص و تخصصی در زمینه فروش جک، پاوریونیت و قطعات آسانسورهای هیدرولیک فعالیت دارد.

خدمات پس از فروش

پروژه های آسانسور 110

100

مشتریان راضی

57

تعداد ساختمانها

78

تعداد طبقات

670

تعداد آسانسورها

انواع جک

jack32

انواع پاور

درخواست قیمت جک

 
 

آسانسور 110

فروش انواع جک و پاور آسانسور

دانلود مستندات آموزشی

دانلود فیلم های آموزشی

تماس با ما